ลักษณะทางกายภาพของคนเราแตกต่างกับสัตว์เลี้ยงมากมายตั้งแต่ระดับเซลล์ จนถึงความแตกต่างของอวัยวะ สัตว์เลี้ยงมีความไวต่อกลิ่นมากกว่าคนเรา และไวต่อสารบางอย่างมากกว่าเรา เซลล์ที่ใช้ในการรับกลิ่นของเขามีขนาดใหญ่กว่าเรา และมีจำนวนมากกว่าเราเป็นล้าน ๆ เซลล์ และผิวหนังของสัตว์เลี้ยงนั้นบอบบางมากกว่าคนเราหลายเท่า ผิวของสัตว์เลี้ยงจึงถูกกระตุ้นต่อการแพ้จากสารตกค้างได้ง่าย

ยิปปี้ แฮปปี้ ได้คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ ไม่ผสมสารที่เป็นอันตรายลงในผลิตภัณฑ์ จึงหมดความกังวลเรื่องการระคายเคือง ผิวหนัง จมูก และดวงตา