สุขล้นด้วยรัก

เราเติมเต็มความสุขด้วยการมีสัตว์เลี้ยงเป็นสมาชิกในครอบครัว ต่างก็ให้ความรักต่อกันแบบไม่มีเงื่อนไข เกิดความผูกพันห่วงใย เราไม่สามารถเข้าใจเขาได้ด้วยการสนทนา มีเพียงการกระทำที่ทำให้รับรู้ได้ถึงความรัก ความไว้ใจที่จะสื่อสารต่อกัน แล้วเรามองข้ามอะไรไปบ้างเราทำอะไรให้เขาตกอยู่ในสภาวะอันตรายโดยที่เราไม่รู้ตัวบ้างหรือไม่
 


ถึงเวลาที่เราจะคำนึงถึง
สิ่งที่อาจก่อผลกระทบระยะยาวแก่สัตว์เลี้ยงแสนรักของเรา  Yippee Happy เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยของสัตว์เลี้ยงที่พัฒนามาเพื่อสุขภาพที่ดีของพวกเขา  ด้วยแนวคิดการสร้างสรรผลิตภัณฑ์ ภายใต้ความรักและความเข้าใจในด้านกายภาพที่แตกต่างได้สร้างแรงบันดาลใจให้เราวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จนก่อให้เกิดสูตรเฉพาะที่ทรงประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองความต้องการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขา และเพื่อความสุขล้นของกันและกัน...

ยิปปี้ แฮปปี้ ใส่ใจธรรมชาติ และห่วงใยสุขอนามัยของคุณ และสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณ เราจึงคัดสรรวัตถุดิบที่สกัดจากธรรมชาติเป็นส่วนผสมหลัก ในผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง ใช้สารประกอบที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

สายสัมพันธ์ระหว่างเรา และสัตว์เลี้ยงนั้น เป็นสายสัมพันธ์ที่แม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์ยังต้องค้นคว้าหาคำตอบ การที่ชีวิตเรามีสัตว์เลี้ยงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง การได้รักพวกเขา และรับรู้ถึงความรักที่พวกเขาให้เรา สิ่งเหล่านี้ยากเกินกว่าจะหาเหตุผลใด ๆ มาอธิบาย

อ่านต่อ

ลักษณะทางกายภาพของคนเราแตกต่างกับสัตว์เลี้ยงมากมายตั้งแต่ระดับเซลล์ จนถึงความแตกต่างของอวัยวะ สัตว์เลี้ยงมีความไวต่อกลิ่นมากกว่าคนเรา และไวต่อสารบางอย่างมากกว่าเรา  เซลล์ที่ใช้ในการรับกลิ่นของเขามีขนาดใหญ่กว่าเรา และมีจำนวนมากกว่าเราเป็นล้าน ๆ เซลล์

อ่านต่อ

ยิปปี้ แฮปปี้ ตระหนักถึงผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นส่วนผสมที่เราใช้ในผลิตภัณฑ์จึงปลอดจากสารที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และต่อสัตว์เลี้ยง

อ่านต่อ

Blog

บทความน่ารู้

About us

เกี่ยวกับเรา

แรงบันดาลใจจากถิ่นฐาน

ด้วยวิถีธรรมชาติของจังหวัดเชียงใหม่ ดินแดนที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์ ด้วยแนวคิดที่อยากให้ทุกชีวิตได้อยู่ที่นี่อย่างมีความสุขแบบยั่งยืน เราจึงมุ่งมั่นตั้งใจสร้างสรรค์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เป็นมิตรต่อผู้ใช้... ต่อทุกชีวิตบนโลกของเรา.....

วิทยาการล้ำหน้า

ทีมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราได้ทำการระดมความคิด ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์...ให้มีประสิทธิภาพสูง อย่างชาญฉลาด... เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นแบรนด์ของคนไทย ที่มีคุณภาพทัดเทียมกับแบรนด์ระดับสากล

เส้นทางของความภาคภูมิใจ

จากจุดเริ่มต้น เมื่อปี 2545 ด้วยแบรนด์สินค้าต่างๆ เราได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ปี 2556 เราได้พัฒนา แบรนด์กรีนมายด์ ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ในระดับมืออาชีพ ปี 2559 แบรนด์กรีนเมกเกอร์ ได้ถูกสร้างสรรค์มาเพื่อตอบสนองผู้ใช้ที่ต้องการลดต้นทุนลง จวบจนมาถึงปี 2562 เราได้มุ่งมั่นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่รักสัตว์เลี้ยงด้วย แบรนด์ยิปปี้แฮปปี้

Expertise and Consultance Team

ทีมงานของเรา

ดร.นสพ.เศรษฐกิตย์ จิตเสนาะ

นายสัตวแพทย์ผู้ที่รักและใส่ใจในคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยง
อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีมหานคร
D.V.M. in Veterinary Medicine Ph.D. in Pathobiology

น.ส.แสงดาว สมศรี

นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
B.Sc. in Medical Technology
M.Sc. in Biomedical sciences (Pharmacology and Toxicology)
Ph.D. candidate in Biomedical sciences (Drugs and Product development)

นายก่อพงศ์ นำบุญจิตต์

เจ้าของฟาร์มสุนัขบีเคสตาร์ปอม
ผู้ที่รักและคลุกคลีกับสุนัขสายพันธุ์ปอมเมอร์เรเนียนเป็นอย่างดี
ประสบความสำเร็จจากการประกวดสุนัขได้รับถ้วยรางวัลมากมาย

นายอภิรัตน์ ตันติอนุภาพ

ผู้เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์เพื่อความสะอาดและสุขอนามัย
นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี

Contact us

ติดต่อเรา