Payment


การแจ้งโอนเงิน ท่านจะต้องแจ้งการโอนเงินให้ทางร้านทราบหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
โดยจะต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ให้ครบถ้วน ชื่อผู้สั่งซื้อ จำนวนเงินที่โอน โอนเข้าบัญชีธนาคารใดของทางร้าน วันเวลาที่โอน เช่น วัน/เดือน/ปี/เวลา
หลังจากได้รับแจ้งโอนเงินเรียบร้อย ทางร้านจะเตรียมสินค้าและจัดส่งให้โดยเร็วที่สุด เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้กับท่านจนกว่าจะได้รับสินค้าจากทางร้าน

 

Website

Confirm your payment by Website

Line

ID : @yippeehappy

Telephone

Confirm your payment by Telephone


 
Kasikorn Bank Sevensave Enterprise Co.,Ltd. 069-8-75245-9

Message