สายสัมพันธ์ระหว่างเรา และสัตว์เลี้ยงนั้น เป็นสายสัมพันธ์ที่แม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์ยังต้องค้นคว้าหาคำตอบ การที่ชีวิตเรามีสัตว์เลี้ยงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง การได้รักพวกเขา และรับรู้ถึงความรักที่พวกเขาให้เรา สิ่งเหล่านี้ยากเกินกว่าจะหาเหตุผลใด ๆ มาอธิบาย

ดังนั้นเราจึงต้องการผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับสัตว์เลี้ยงแสนรัก เพราะเขามีประสาทการรับรู้กลิ่นที่ไวกว่าคน และผิวของเขาบอบบางกว่าคนเรามากมายหลายเท่า  การให้สัตว์เลี้ยงใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกันกับคนเรานั้นเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เหล่านั้นได้มาจากการผสมรวมกันของหลาย ๆ สารเคมี ซึ่งสารเคมีบางชนิดอาจไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองกับผิวหนังของคน แต่อย่าลืมว่าชั้นผิวหนังกำพร้าของสัตว์บางกว่าเรา  โอกาสที่จะระคายเคืองย่อมมีมากกว่า

จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เราคิดค้นผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงเพื่อให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพ และสุขอนามัยที่ดี  เมื่อสัตว์เลี้ยงของเรามีความสุข และสุขภาพดี เราเองก็มีความสุข