ยิปปี้ แฮปปี้ ตระหนักถึงผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นส่วนผสมที่เราใช้ในผลิตภัณฑ์จึงปลอดจากสารที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และต่อสัตว์เลี้ยง